Pomoćna vrata i vrata za izlaz u slučaju nužde u zaštitnim zidovima nude brojne koristi. Transparentne ispune od akrilnih ploča osiguravaju u tom slučaju visoku transparentnost panela, dakle i dostup svijetla i jako dobru vidljivost.

.