Čelična užad

Akrilne i polikarbonatne ploče ugrađene na vijaduktima ili na drugim izloženim mjestima, treba osigurati od pada s konstrukcije u slučaju udara. U našoj ponudi nalaze se čelična užad koja se koristi za ovu svrhu, montirana u kutovima transparentnih ispuna.